Depozyt 2020-12-08T13:29:38+00:00

Rezerwacja nieruchomości

Imię*

Nazwisko*

Telefon*

E-mail*

Adres nieruchomości*

Oferowana cena/czynsz najmu*

Kwota opłaty rezerwacyjnej*

Termin ważności oferty (uzgodniony z pośrednikiem)*

 

Przelanie środków na konto oznacza zaakceptowanie poniższych warunków.

Celem zablokowania oferty (wycofania z rynku) wpłacam na konto BHN – CHATA Agencja Nieruchomości opłatę rezerwacyjną, podaną przez pośrednika.

Po zaakceptowaniu warunków złożonej oferty, wpłacona opłata rezerwacyjna, zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży/ czynszu najmu*.

Jeżeli nie przystąpię do umowy przedwstępnej / sprzedaży / najmu* nieruchomości wyrażam zgodę na przekazanie opłaty rezerwacyjnej właścicielowi nieruchomości.

W razie niezaakceptowania warunków złożonej oferty lub nieprzystąpienia do umowy
przedwstępnej / sprzedaży / najmu* przez właściciela nieruchomości, kwota opłaty rezerwacyjnej podlega natychmiastowemu zwrotowi.
*w zależności od transakcji

Rezerwacja obowiązuje od daty wpłynięcia środków na konto agencji.

*Oświadczam, że zapoznałem się z treścią oświadczenia i akceptuje jego warunki.

*Oświadczam, że zapoznałem się z treścią polityki prywatności strony (dostępne na https://chata.pl/rodo).

* - pola wymagane