Depozyt 2019-09-12T11:38:25+00:00

Wpłać depozyt

Imię*

Nazwisko*

Telefon*

E-mail*

Adres nieruchomości*

Kwota depozytu*

 

Przelanie środków na konto oznacza zaakceptowanie poniższych warunków.

Celem zablokowania oferty (wycofania z rynku) wpłacam do depozytu na konto BHN – CHATA Agencja Nieruchomości kwotę podaną przez pośrednika.

Po zaakceptowaniu warunków złożonej oferty wpłacony depozyt zostanie zaliczony napoczet ceny sprzedaży/ czynszu najmu*.

Jeżeli nie przystąpię do umowy przedwstępnej / sprzedaży / najmu* nieruchomości wyrażam zgodę na przekazanie depozytu właścicielowi nieruchomości.

W razie niezaakceptowania warunków złożonej oferty lub nieprzystąpienia do umowy
przedwstępnej / sprzedaży / najmu* przez właściciela nieruchomości, kwota złożonego
depozytu podlega natychmiastowemu zwrotowi.
*w zależności od transakcji

Rezerwacja obowiązuje od daty wpłynięcia środków na konto agencji.

*Oświadczam, że zapoznałem się z treścią oświadczenia i akceptuje jego warunki.

*Oświadczam, że zapoznałem się z treścią polityki prywatności strony (dostępne na https://chata.pl/rodo).

* - pola wymagane