RODO 2020-12-08T13:22:26+00:00

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Biuro Nieruchomości Chata

Na podstawie art, 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

BHN-CHATA Agencja Nieruchomości Grzegorz Szawłowski z siedzibą: 53-519 Wrocław  ul. Zaporoska 39 e-mail: bhn@bhn.pl, tel. 71 3383333

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

 • w celu wykonania umowy pośrednictwa wskazanej w nagłówku (art. 6 ust. lb RODO);
 • w celu prowadzenia rachunkowości, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art.6 ust.1fRODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. If RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1f RODO);
 • w celu oferowania Pani/Panu przez nas usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1f RODO);
 • w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu naszego i naszych partnerów (art. 6 ust. 1f RODO); w celu umożliwienia przesyłania ofert nieruchomości na adres e-mail- na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. la RODO).
 • w celu przekazania podmiotom współpracującym- realizacji umowy pośrednictwa, np. notariuszom lub doradcom kredytowym, na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. la RODO);

Okres przechowywania danych osobowych:

 • Pani/Pana dane osobowe wynikające z umowy pośrednictwa będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat od wygaśnięcia umowy pośrednictwa wskazanej w nagłówku.
 • Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.
 • Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych:

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, wyłącznie na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody: firmom pośrednictwa kredytowego, deweloperom, notariuszom.

Do Pana/Pani danych osobowych mają dostęp firmy rachunkowe, prawnicze, informatyczne, dostawcy oprogramowania, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

– jeśli przetwarzanie wymagało zgody – prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mailowy: bhn@bhn.pl

– prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

 • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingu bezpośredniego albo ze względu na szczególną sytuację — w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Wykonamy to polecenie, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy usług pośrednictwa, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia powyższej umowy.